ساخت ساز
ساخت ساز

معرفی ساخت ساز

در ساخت ساز، فروشندگان و مجریانی که در زمینه صنعت ساختمان فعالیت می کنند، برای معرفی محصول و خدمات خود، ثبت نام و تبلیغ می کنند.
از طرفی بازدید کننده های، افراد و شرکتهایی هستند، که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند.
ساخت ساز مرجعی است که فروشندگان و مجریان فعال در صنعت ساختمان را به مشتریان آنها وصل می کند

ساخت ساز از نگاه آمار

بازدید منحصر به فرد: هزار نفر
تعداد فروشنده یا مجری فعال: حدود
تعداد کالا و خدمات ثبت شده: بیش از
تعداد استان های فعال: 30
تعداد مشترک پکیج های ویژه: بیش از
قدمت ساختمون : سال
تعداد موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان: بیش از 500